Det Norske Bibelselskapet

Hosea 12

1 (12:2) Efra'im higer efter vind, han jager efter østenvær; hele dagen dynger han op løgn og ødeleggelse; de inngår pakt med Assur, de fører olje til Egypten.
2 (12:3) Herren har trette med Juda, og han skal hjemsøke Jakob for hans ferds skyld, betale ham efter hans gjerninger.
3 (12:4) I mors liv holdt han sin bror i hælen, og i sin manndomskraft kjempet han med Gud.
4 (12:5) Han kjempet med engelen og vant; han gråt og bad ham om nåde; i Betel møtte han ham, og der talte han med oss.
5 (12:6) Og Herren, hærskarenes Gud -- Herren er det navn han skal kalles med.
6 (12:7) Og du -- til din Gud skal du vende om; hold fast ved miskunnhet og rett, og bi stadig på din Gud!
7 (12:8) I Kana'ans [Israel lignes med det kana'anittiske handelsfolk.] hånd er det falsk vekt; å gjøre urett er hans lyst.
8 (12:9) Og Efra'im sier: Ja, jeg er blitt rik, har vunnet mig gods; men i alt mitt strev skal ingen kunne finne nogen urett -- nogen synd.
9 (12:10) Men jeg er Herren din Gud fra Egyptens land; jeg vil ennu la dig bo i telt likesom i høitidsdagene.
10 (12:11) Jeg har talt til profetene, og jeg har latt dem se syner i mengde, og gjennem profetene har jeg talt i lignelser.
11 (12:12) Er Gilead fullt av misgjerninger, så skal de også bli rent til intet; har de ofret okser i Gilgal, så skal og deres altere bli som stenrøser langsmed markens furer.
12 (12:13) Jakob flyktet til Arams land, [de. Mesopotamia] Israel tjente for å vinne en hustru -- for å vinne en hustru voktet han får.
13 (12:14) Men ved en profet førte Herren Israel op fra Egypten, og ved en profet voktet han det.
14 (12:15) Efra'im har vakt bitter harme; derfor skal hans Herre la hans blodskyld komme over ham, og hans hån skal han gjengjelde ham.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors