Det Norske Bibelselskapet

Jesaja 18

Hør, du land med hvinende vinger [fullt av larmende hærer.] bortenfor Etiopias strømmer,
2 du som sender bud over havet [Nilfloden.] og i rørbåter over vannene! Gå avsted, I raske sendebud, til det ranke folk med den glinsende hud, til det folk som er fryktet viden om, det folk som stadig bruker målesnor [med målesnoren utmåler hvad som skal ødelegges.] og treder ned, det folk hvis land gjennemskjæres av strømmer!
3 Alle I jorderikes innbyggere, I som bor på jorden! Når det løftes banner på fjellene, da se til, og når det støtes i basun, da hør efter!
4 For så sa Herren til mig: Jeg vil være stille og se til i min bolig når heten brenner på en solskinnsdag, når skyen dugger i høstens hete.
5 For før høsten, når blomstringen er til ende, og blomsten blir til en modnende drue, da skjærer han rankene av med havekniver, og kvistene hugger han av og fører dem bort.
6 De blir alle overlatt til fjellenes rovfugler og til landets ville dyr; rovfuglene skal holde til der om sommeren, og alle landets ville dyr om vinteren.
7 På den tid skal det bæres gaver til Herren, hærskarenes Gud, fra det ranke folk med den glinsende hud, fra det folk som er fryktet viden om, det folk som stadig bruker målesnor og treder ned, det folk hvis land gjennemskjæres av strømmer -- til det sted hvor Herrens, hærskarenes Guds navn bor, til Sions berg.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors