Det Norske Bibelselskapet

Jesaja 64

Gid du vilde sønderrive himmelen og fare ned, så fjellene skalv for ditt åsyn,
2 (64:1) likesom ilden setter kvister i brand og får vannet til å koke -- for å kunngjøre ditt navn for dine motstandere, så folkene måtte skjelve for ditt åsyn,
3 (64:2) når du gjorde forferdelige ting som vi ikke ventet, når du for ned, og fjellene skalv for ditt åsyn!
4 (64:3) Fra gammel tid har jo ingen spurt eller hørt, og intet øie sett nogen annen gud enn du gjøre slikt for dem som bier efter ham.
5 (64:4) Du kommer dem i møte som gjør rettferdighet med glede, dem som kommer dig i hu på dine veier. Se, du vrededes, og vi syndet; således var det med oss fra gammel tid, og kunde vi da bli frelst?
6 (64:5) Vi blev som den urene alle sammen, og all vår rettferdighet som et urent klæsplagg, og som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort.
7 (64:6) Og det er ingen som påkaller ditt navn, som manner sig op til å holde fast ved dig; for du har skjult ditt åsyn for oss og latt oss tæres bort i våre misgjerningers vold.
8 (64:7) Men nu, Herre! Du er vår far; vi er leret, og du den som former oss, og et verk av din hånd er vi alle sammen.
9 (64:8) Herre, vær ikke så over all måte vred og kom ikke evindelig misgjerning i hu! Men tenk på at vi alle sammen er ditt folk!
10 (64:9) Dine hellige stæder er blitt en ørken; Sion er blitt en ørken, Jerusalem en ødemark.
11 (64:10) Vårt hellige og herlige hus, hvor våre fedre lovet dig, er blitt opbrent av ild, og alt som var vår lyst, er blitt til ruiner.
12 (64:11) Vil du tross dette holde dig tilbake, Herre? Vil du tie og trykke oss så tungt?

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors