Det Norske Bibelselskapet

Joel 3

1 (3:6) For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap,
2 (3:7) da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats [Josafat betyr: Gud dømmer] dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blandt hedningene og delte mitt land;
3 (3:8) om mitt folk kastet de lodd, de gav en gutt for en skjøge, de solgte en pike for vin, og den drakk de op.
4 (3:9) Og I, Tyrus og Sidon og alle Filisterlands bygder! Hvad vil mig? Er det noget I vil gjengjelde mig, eller vil I gjøre mig noget? Snart, i en hast, skal jeg la eders gjerning falle tilbake på eders eget hode,
5 (3:10) I som tok mitt sølv og gull og førte mine dyreste skatter bort til eders templer,
6 (3:11) og Judas barn og Jerusalems barn solgte I til Javans barn for å få dem langt bort fra sitt land.
7 (3:12) Se, jeg kaller dem fra det sted som I har solgt dem til, og lar eders gjerning falle tilbake på eders eget hode.
8 (3:13) Og jeg vil selge eders sønner og døtre til Judas barn, og de skal selge dem til sabeerne, et folk som bor langt borte; for Herren har talt.
9 (3:14) Rop dette ut blandt hedningefolkene, rust eder til en hellig krig, kall på heltene, la alle krigsmenn stige frem og dra ut!
10 (3:15) Smi eders hakker om til sverd og eders vingårdskniver til spyd! Den veke si: Jeg er en helt!
11 (3:16) Skynd eder og kom, alle I hedningefolk fra alle kanter, og samle eder sammen! Dit la du, Herre, dine helter stige ned!
12 (3:17) Hedningefolkene skal våkne op og dra til Josafats dal; for der vil jeg sitte og dømme alle hedningefolk fra alle kanter.
13 (3:18) Send sigden ut, for høsten er moden! Kom og tred vinpersen, for den er full, persekarene flyter over, deres ondskap er stor!
14 (3:19) Skare på skare samler sig i avgjørelsens dal. For nær er Herrens dag i avgjørelsens dal.
15 (3:20) Sol og måne sortner, og stjernene holder op å lyse.
16 (3:21) Og Herren skal brøle [som en løve] fra Sion og la sin røst høre fra Jerusalem, og himmel og jord skal skjelve; men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn.
17 (3:22) Og I skal kjenne at jeg er Herren eders Gud, som bor på Sion, mitt hellige berg; og Jerusalem skal være et hellig sted, og fremmede skal ikke mere trenge inn der.
18 (3:23) Og det skal skje på den dag at fjellene skal dryppe av most, og haugene flyte over av melk, og alle bekker i Juda strømme med vann; og det skal utgå en kilde fra Herrens hus og vanne Sittims dal.
19 (3:24) Egypten skal bli til en ødemark og Edom til en øde ørken for deres vold mot Judas barn, fordi de har utøst uskyldig blod i sitt land.
20 (3:25) Men Juda skal bli til evig tid, og Jerusalem fra slekt til slekt.
21 (3:26) Og jeg vil hevne deres blod, det som jeg ikke før har hevnet. Og Herren bor på Sion.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors