Det Norske Bibelselskapet

Jona 2

1 (2:2) Og Jonas bad til Herren sin Gud fra fiskens buk
2 (2:3) og sa: Jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte mig; fra dødsrikets skjød ropte jeg, du hørte min røst.
3 (2:4) Du kastet mig i dypet, midt i havet, og vannstrømmer omgav mig; alle dine brenninger og dine bølger gikk over mig.
4 (2:5) Jeg tenkte: Jeg er støtt bort fra dine øine. Men jeg skal atter skue op til ditt hellige tempel.
5 (2:6) Vannene omringet mig like til sjelen, dypet omgav mig, tang innhyllet mitt hode,
6 (2:7) til fjellenes grunnvoller sank jeg ned, jordens bommer var lukket efter mig for evig. Men du førte mitt liv op av graven, Herre min Gud!
7 (2:8) Da min sjel vansmektet i mig, kom jeg Herren i hu, og min bønn kom til dig i ditt hellige tempel.
8 (2:9) De som holder sig til de tomme avguder, de forlater sin miskunnhet [sin miskunnelige Gud.]
9 (2:10) Men jeg vil ofre til dig med takksigelses røst; det jeg har lovt, vil jeg holde; frelsen hører Herren til.
10 (2:11) Så spydde fisken på Herrens bud Jonas ut på det tørre land.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors