Det Norske Bibelselskapet

Josva 16

Den lodd som tilfalt Josefs barn, gikk fra Jordan ved Jeriko, østenom vannet ved Jeriko, gjennem ørkenen som stiger fra Jeriko opover fjellene til Betel.
2 Fra Betel gikk grensen frem til Luz og videre bort til arkittenes land, til Atarot,
3 tok så vestover ned til jafletittenes land, til Nedre-Bet-Horons landemerke og til Geser og endte ute ved havet.
4 Dette var den arv som Josefs barn, Manasse og Efra`im, fikk.
5 Efra`ims barns land efter deres ætter lå således til: Mot øst gikk grensen for deres arvelodd over Atrot-Addar frem til Øvre-Bet-Horon
6 og endte ute ved havet. Mot nord gikk grensen over Mikmetat og bøide sig mot øst til Ta`anat-Silo og holdt frem østover til Janoah.
7 Fra Janoah tok den så ned til Atarot og Na`ara, rørte ved Jeriko og endte ved Jordan.
8 Fra Tappuah gikk grensen vestover til Kana-bekken og endte ute ved havet. Dette var den arvelodd som Efra`ims barns stamme fikk efter sine ætter,
9 dessuten de byer som blev utskilt for Efra`ims barn inne i Manasses barns arvelodd, både byene og de tilhørende landsbyer.
10 Men de drev ikke bort de kana`anitter som bodde i Geser; kana`anittene blev boende blandt Efra`ims barn, som de gjør den dag idag, men blev arbeidspliktige træler.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors