Det Norske Bibelselskapet

Salomos Ordspråk 15

Mildt svar stiller harme, men et sårende ord vekker vrede.
2 De vises tunge gir god kunnskap, men dårenes munn lar dårskap strømme ut.
3 Herrens øine er allesteds, de ser både efter onde og efter gode.
4 En saktmodig tunge er et livsens tre, men en falsk tunge sårer hjertet.
5 Dåren forakter sin fars tukt, men den som akter på tilrettevisning, er klok.
6 I den rettferdiges hus er det meget gods, men den ugudeliges inntekt blir til ødeleggelse for ham.
7 De vises leber strør ut kunnskap, men dårenes sinn er ikke rett.
8 De ugudeliges offer er en vederstyggelighet for Herren, men de opriktiges bønn er ham til velbehag.
9 Den ugudeliges vei er en vederstyggelighet for Herren, men den som jager efter rettferdighet, elsker han.
10 Hård straff rammer den som forlater den rette sti; den som hater tilrettevisning, skal dø.
11 Dødsriket og avgrunnen ligger åpne for Herren, hvor meget mere da menneskenes hjerter!
12 En spotter liker ikke å bli irettesatt; til de vise går han ikke.
13 Et glad hjerte gjør åsynet lyst, men hjertesorg bryter motet ned.
14 Den forstandiges hjerte søker kunnskap, men dårers munn farer bare med dårskap.
15 Alle den ulykkeliges dager er onde, men et glad hjerte er et stadig gjestebud.
16 Bedre er lite med Herrens frykt enn en stor skatt med uro.
17 Bedre er en rett grønt med kjærlighet enn en fet okse med hat.
18 En hissig mann vekker trette men den langmodige stiller kiv.
19 Den lates vei er som en tornehekk, men de opriktiges vei er ryddet.
20 En vis sønn gleder sin far, men et uforstandig menneske forakter sin mor.
21 Dårskap er en glede for den som er uten forstand; men en forstandig mann går rett frem.
22 Planer blir til intet uten rådslagning; men hvor det er mange rådgivere, har de fremgang.
23 En mann gleder sig når hans munn kan gi svar, og hvor godt er ikke et ord i rette tid!
24 Den forstandige går livets vei opover for å undgå dødsriket der nede.
25 Herren river ned de overmodiges hus, men enkens markskjell lar han stå fast.
26 Den ondes råd er en vederstyggelighet for Herren, men milde ord er rene for ham.
27 Den som jager efter vinning, setter sitt hus i ulag, men den som hater gaver, [de. bestikkelse] skal leve.
28 Den rettferdige tenker i sitt hjerte på hvorledes han skal svare, men de ugudeliges munn lar onde ting strømme ut.
29 Herren er langt borte fra de ugudelige, men de rettferdiges bønn hører han.
30 ¥inenes lys [de. et vennlig blikk.] gleder hjertet; godt budskap gir benene marg.
31 Den hvis øre hører på tilrettevisning til livet, dveler gjerne blandt vise.
32 Den som ikke vil vite av tukt, forakter sitt liv, men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand.
33 Herrens frykt er tukt til visdom, og ydmykhet går forut for ære.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors