Det Norske Bibelselskapet

Salomos Ordspråk 2

Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos dig,
2 så du vender ditt øre til visdommen og bøier ditt hjerte til klokskapen,
3 ja, dersom du roper efter innsikten og løfter din røst for å kalle på forstanden,
4 dersom du leter efter den som efter sølv og graver efter den som efter skjulte skatter,
5 da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.
6 For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand,
7 og han gjemmer frelse for de opriktige, et skjold for dem som lever ustraffelig,
8 han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei.
9 Da skal du forstå rettferdighet og rett og rettvishet, ja enhver god vei.
10 For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel;
11 eftertanke skal holde vakt over dig, forstand skal verne dig,
12 for å fri dig fra onde veier, fra menn som fører forvendt tale,
13 fra dem som forlater rettvishets stier for å vandre på mørkets veier,
14 som gleder sig ved å gjøre ondt og jubler over onde, forvendte gjerninger,
15 som går på krokete stier og følger vrange veier.
16 Visdommen skal fri dig fra annen manns hustru, fra fremmed kvinne, som taler glatte ord,
17 som har forlatt sin ungdoms venn og glemt sin Guds pakt;
18 for hennes hus synker ned i døden, og hennes veier bærer ned til dødningene;
19 de som går inn til henne, kommer aldri tilbake og når aldri livets stier.
20 Visdommen skal hjelpe dig til å vandre på de godes vei og holde dig på de rettferdiges stier;
21 for de opriktige skal bo i landet, og de ustraffelige skal bli tilbake i det,
22 men de ugudelige skal utryddes av landet, og de troløse skal rykkes bort fra det.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors