Det Norske Bibelselskapet

Salomos Ordspråk 22

Et godt navn er mere verdt enn stor rikdom; å være godt likt er bedre enn sølv og gull.
2 Rik og fattig møtes; Herren har skapt dem begge.
3 Den kloke ser ulykken og skjuler sig, men de uerfarne går videre og må bøte.
4 Lønn for saktmodighet og gudsfrykt er rikdom og ære og liv.
5 Torner og snarer er der på den falskes vei; den som varer sitt liv, holder sig borte fra dem.
6 Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel.
7 Den rike hersker over de fattige, og låntageren blir långiverens træl.
8 Den som sår urett, skal høste ondt, og med hans vredes ris skal det være forbi.
9 Den som har et godt hjerte, blir velsignet fordi han gav den fattige av sitt brød.
10 Jag spotteren bort! Så går tretten med, og kiv og skam hører op.
11 Den som elsker hjertets renhet, og hvis tale er tekkelig, han har kongen til venn.
12 Herrens øine verner den forstandige, men han gjør den troløses ord til intet.
13 Den late sier: Det er en løve der ute, jeg kunde bli drept midt på gaten.
14 Fremmed kvinnes munn er en dyp grav; den Herren er vred på, faller i den.
15 Dårskap er bundet fast til den unges hjerte; tuktens ris driver den bort.
16 undertrykke den fattige tjener bare til å øke hans gods; å gi til den rike volder ham bare tap.
17 Bøi ditt øre til og hør på vismenns ord og vend ditt hjerte til min kunnskap!
18 For det er godt at du bevarer dem i ditt indre, og at de alle henger fast ved dine leber.
19 Forat du skal sette din lit til Herren, lærer jeg dig idag, nettop dig.
20 Har jeg ikke skrevet for dig kjernesprog med råd og kunnskap
21 for å kunngjøre dig det som rett er, sannhets ord, så du kan svare dem som sender dig, med sanne ord?
22 Røv ikke fra en fattig, fordi han er fattig, og tred ikke armingen ned i byporten! [de. i retten]
23 For Herren skal føre deres sak, og han skal ta deres liv som tar noget fra dem.
24 Hold dig ikke til venns med en som er snar til vrede, og gi dig ikke i lag med en hastig mann,
25 forat du ikke skal lære dig til å gå på hans veier og få satt en snare for ditt liv!
26 Vær ikke blandt dem som gir håndslag, dem som borger for gjeld!
27 Når du intet har å betale med, hvorfor skal de da ta din seng bort under dig?
28 Flytt ikke det gamle grenseskjell som dine fedre har satt!
29 Ser du en mann som er duelig i sin gjerning -- han kan komme til å tjene konger; han kommer ikke til å tjene småfolk.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors