Det Norske Bibelselskapet

Salomos Ordspråk 25

Også dette er Salomos Ordsprogordsprog, som Judas konge Esekias' menn har samlet:
2 Det er Guds ære å skjule en sak, men kongers ære å granske en sak.
3 Himmelens høide, jordens dybde og kongers hjerter er uransakelige.
4 Skill slagget fra sølvet, så får gullsmeden et kar ut av det.
5 Før den ugudelige bort fra kongens åsyn, så blir hans trone trygget ved rettferdighet.
6 Bryst dig ikke for kongens åsyn og still dig ikke på de stores plass!
7 For det er bedre de sier til dig: Kom her op, enn at du blir flyttet ned for en stormann, som du hadde sett.
8 Gi dig ikke for hastig i strid med nogen, forat det ikke skal sies: Hvad vil du gjøre til slutt når motparten vinner saken til din skam?
9 Før din sak mot din motpart, men åpenbar ikke annen manns hemmelighet,
10 forat ikke den som hører det, skal skjelle dig ut, og ditt dårlige rykte vare ved!
11 Som epler av gull i skåler av sølv er et ord talt i rette tid.
12 Som en ring av gull, som et smykke av fint gull er en vismann som taler refsende ord for et hørende øre.
13 Som kjølende sne [de. en ved sne avkjølt drikk.] i høstens tid er et pålitelig sendebud for den som sender ham; han vederkveger sin herres sjel.
14 Som skyer og vind uten regn er den mann som skryter av at han vil gi, men ikke holder ord.
15 Ved saktmodighet blir en fyrste overtalt, og en mild tunge knuser ben.
16 Har du funnet honning, så et av den det du trenger, forat du ikke skal bli lei av den og spy den ut!
17 Sett sjelden din fot i din venns hus, forat han ikke skal bli lei av dig og hate dig!
18 Som en hammer, et sverd, en hvass pil er en mann som fører falskt vidnesbyrd mot sin næste.
19 Som en skjør tann og en vaklende fot er tillit til den troløse på nødens dag.
20 Lik den som legger av sine klær på en vinterdag, lik eddik på pottaske er den som synger viser for et sorgfullt hjerte.
21 Hungrer din fiende, så gi ham brød å ete, og tørster han, så gi ham vann å drikke!
22 For da sanker du gloende kull på hans hode, og Herren skal gjengjelde dig det.
23 Nordenvind føder regn, og en tunge som hvisker i lønndom, volder sure miner.
24 Bedre å bo i et hjørne på taket enn med trettekjær kvinne i felles hus.
25 Som friskt vann for den trette er en god tidende fra et fjernt land.
26 Som en grumset kilde og en utskjemt brønn er en rettferdig som gir efter for en ugudelig.
27 ete for meget honning er ikke godt, og grubleres ære er tung.
28 Som en by hvis murer er brutt ned og borte, er en mann som ikke kan styre sitt sinn.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors