Det Norske Bibelselskapet

Salomos Ordspråk 4

Hør, mine barn, på en fars tilrettevisning og gi akt, så I kan lære klokskap!
2 For en god lærdom gir jeg eder; mine bud må I ikke forlate.
3 For da jeg var sønn hjemme hos min far, da jeg var liten og min mors eneste barn,
4 da lærte han mig og sa til mig: La ditt hjerte holde fast ved mine ord, bevar mine bud, så skal du leve.
5 Kjøp visdom, kjøp forstand, glem ikke og vik ikke fra min munns ord!
6 Forlat den ikke, så skal den vokte dig; elsk den, så skal den være ditt vern.
7 Begynnelsen til visdom er: Kjøp visdom, ja, kjøp forstand for alt ditt gods!
8 Ophøi den, så skal den ophøie dig; den skal gjøre dig ære, når du favner den.
9 Den skal sette en fager krans på ditt hode; den skal rekke dig en herlig krone.
10 Hør, min sønn, og ta imot mine ord, så skal dine leveår bli mange.
11 Om visdoms vei lærer jeg dig, jeg leder dig på rettvishets stier.
12 Når du går, skal intet hindre dine skritt, og når du løper, skal du ikke snuble.
13 Hold fast ved min tilrettevisning, slipp den ikke! Bevar den, for den er ditt liv.
14 På de ugudeliges sti må du ikke komme og ikke følge de ondes vei.
15 Sky den, følg den ikke, vik fra den og gå forbi!
16 For de får ikke sove uten de har gjort noget ondt, og søvnen tas fra dem om de ikke har ført nogen til fall.
17 For de eter ugudelighets brød og drikker voldsgjernings vin.
18 Men de rettferdiges sti er lik et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høilys dag.
19 De ugudeliges vei er som det dype mørke; de vet ikke hvad de snubler over.
20 Min sønn! Akt på mine ord, bøi ditt øre til min tale!
21 La dem ikke vike fra dine øine, bevar dem dypt i ditt hjerte!
22 For de er liv for hver den som finner dem, og lægedom for hele hans legeme.
23 Bevar ditt hjerte fremfor alt det som bevares; for livet utgår fra det.
24 Hold dig fra svikefulle ord, og la falske leber være langt fra dig!
25 La dine øine se bent frem og dine øielokk vende rett frem for dig!
26 Gjør din fots sti jevn, og la alle dine veier være rette!
27 Bøi ikke av til høire eller til venstre, vend din fot fra det onde!

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors