Det Norske Bibelselskapet

Salomos Ordspråk 9

Visdommen har bygget sitt hus, hun har hugget til sine syv stolper.
2 Hun har slaktet sitt slaktefe, blandet sin vin og dekket sitt bord;
3 hun har sendt ut sine piker, hun roper oppe fra byens høider:
4 Den som er enfoldig, han vende sig hit! Til den som er uten forstand, sier hun:
5 Kom, et av mitt brød og drikk av den vin jeg har blandet!
6 Opgi eders uforstand, så skal I leve, og gå bent frem på forstandens vei!
7 Den som refser en spotter, henter sig selv vanære, og den som viser en ugudelig til rette, får skam av det.
8 Vis ikke spotteren til rette, forat han ikke skal hate dig! Vis den vise til rette, så skal han elske dig.
9 Lær den vise, så blir han ennu visere, lær den rettferdige, så går han frem i lærdom.
10 frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den Hellige er forstand.
11 For ved mig skal dine dager bli mange, og leveår skal gis dig i rikt mål.
12 Er du vis, så er du vis til ditt eget gagn, og er du en spotter, skal du alene lide for det.
13 Dårskapen er en kåt kvinne, bare uforstand og uvitenhet.
14 Hun sitter foran døren til sitt hus på en trone på en høide i byen
15 for å rope til dem som går forbi på veien, som vandrer bent frem på sine stier:
16 Den som er enfoldig, han vende sig hit! Til den som er uten forstand, sier hun:
17 Stjålet vann er søtt, og brød som etes i lønndom, smaker herlig.
18 Men han vet ikke at der bor dødningene, at hennes gjester er i dødsrikets dyp.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors