Det Norske Bibelselskapet

Salmene 63

En salme av David, da han var i Juda ørken.
2 Gud! Du er min Gud, jeg søker dig årle; min sjel tørster efter dig, mitt kjød lenges efter dig i et tørt og vansmektende land, hvor det ikke er vann.
3 Således har jeg skuet dig i helligdommen, idet jeg så din makt og din herlighet.
4 For din miskunnhet er bedre enn livet; mine leber priser dig.
5 Således vil jeg love dig mitt liv igjennem; i ditt navn vil jeg opløfte mine hender.
6 Min sjel skal bli mettet som av marg og fett, og med jublende leber skal min munn lovprise dig.
7 Når jeg kommer dig i hu på mitt leie, tenker jeg på dig gjennem nattevaktene.
8 For du har vært min hjelp, og under dine vingers skygge jubler jeg.
9 Min sjel henger ved dig; din høire hånd holder mig oppe.
10 Og de som står mig efter livet for å ødelegge det, de skal komme til jordens nederste dyp.
11 De skal gis sverdet i vold, bli til rov for rever.
12 Og kongen skal glede sig i Gud; hver den som sverger ved ham, skal prise sig lykkelig, for løgneres munn skal tilstoppes.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors