Tedim Lai Siangtho

Late 67

Pasian in eite hong hehpihin thupha hong pia hen la, eite khempeuh tungah a mai hong taangsak ta hen.
Leitungah nangma deihna, minam khempeuhte lakah na vanglian hotkhiatna kithei ta hen.
Pasian aw, mi khempeuh in nangmah hong phat hen la, mi khempeuh in nangmah hong pahtawi ta hen.
Mite thu a manin khenin, leitung minamte khempeuh lamlakin makai na hih manin, minamte nuamin lungdamna la hong sak ta uh hen.
Pasian aw, mi khempeuh in nangmah hong phat hen la, mi khempeuh in nangmah hong pahtawi ta hen.
Leitang in ama hauhna gahkhia khinta a, Pasian, eima Pasian in eite thupha hong pia khin hi.
Pasian in eite thupha hong pia khin hi. Leimong dong mi khempeuhte in amah zahtak uh hen.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors