lyrics

Key : Eb

1
Hih ka Pa’ leitung hi,
Ka lung ngaih ciang in ah;
Na khempeuh te, ka bil sungah,
La ngaih sa bang ka za.
Hih ka Pa’ leitung hi,
Ka ngaihsut ciang nuam hi;
Singkung, suangtum, vanpi,
Ama bawl lam dang pha.

2
Hih ka Pa’ leitung hi,
A min phat ding ki pak;
Vasa ham le zing sang khuavak,
Unok pak tawh ki lawm,
Hih ka Pa’ leitung hi,
A hoih khempeuh sungah;
Amah om a hong pau pih na,
Ka pai na teng ka za.

3
Hih ka Pa’ leitung hi,
Ke’n mangngilh ngei kei ning;
Asia lamsang a hat hangin,
Uk lai Pasian mah in,
Hih ka Pa’ leitung hi,
Gal ki zo nai lo hi;
Lei le van pum khat suah ciangin,
Jesuh’ lung-kim ding hi.

close