lyrics

Key : G

1
Hong pai meng in Emmanuel, honkhia in saltang Israel;
Pasian Tapa kilat ngak mi, nilkhiat thuak lung zuang a thuum mi;

Sakkik
Nuam un, nuam un, no Israel,
Hong pai ding hi, Emmanuel.

2
Hong pai meng in Jessi suan aw, Satan khut pan honkhia meng aw
Hell khuk sung pan honkhia ta in, Sihna tungah gualzo sak in;

3
Hong pai meng in zingkhua vak aw, Ka lungsim uh hong nuamsak aw;
Zankhuamialpi hawlkhia ta in, Meii pai letin khuavak sak in;

4
David tawhtang hong pai meng in, Vantung kongpi hong honsak in;
Vantung lampi ah hong kha aw, Siatna lampi khaktan ta aw.

close