lyrics

Key : Ab

1
Anuam khawlkhopna kei aa hizo ta,
Tawntung ang sungah kei khawlta ing,
Alian thuphapi Pasian sung nopna,
Tawntung ang sungah kei khawlta ing.

Sakkik
Khawl ing, om ing, Launa pan lungmuang khinzo ing;
Khawl ing, khawl ing, Tawntung ang sungah kei khawlta ing.

2
Hih khualzinna ah kei suakta khin tang,
Tawntung ang sungah kei khawlta ing.
Anini’n ka lam nuamsa semsem ing,
Tawntung ang sungah kei khawlta ing.

3
Ke’n bang kihta ding, ke’n bang lau nawn ding,
Tawntung ang sungah kei khawlta ing;
Honpa tawh omkhawm nopna lian ngah ing,
Tawntung ang sungah kei khawlta ing.

close