lyrics

Key : C

1
Zingni suak sensanta, Ka lungsim khanglo ta;
Jesuh Khris phat huai hi! Nasem ding, thungen ding,
Jesuh kiang va zuan ning; Jesuh Khris phat huai hi!

2
Lungsung dahna om hiam, Hih ah ka dahna kiam;
Jesuh Khris phat huai hi! Leitung nuamna bei leh,
Hehnepna om veve; Jesuh Khris phat huai hi!

3
Vantung lungdamna ah, la a ngaih pen hih mah;
Jesuh Khris phat huai hi! Khuamial vangte’n kihta,
A zak uh ciang hih la; Jesuh Khris phat huai hi!

4
Leitung ka hin lai teng, Sa ning ka sih mateng;
Jesuh Khris phat huai hi! Sih ciang vantung tung leng,
Ka la hih mah hi ding hi; Jesuh Khris phat huai hi!

close