Ompihna - Thang Tawng

2 Views • 05/25/23
Share
Embed
Download
Ai Suan
Ai Suan
Subscribers
0

⁣Ompihna


Verse 1
Ka kalsuanna ka sepna peuh ah
Na khutmate ken mu nuam ing
Kei bek hong zawttawmsak kei in
Na hoihnate ka muh theih na’ngin
Topa aw kei hong lawng kik aw
Nong lawnkikna ken lunggulh ing
Topa


Chorus
Ka lungtang a khawl mateng
Na min hong phat ning
Na maipha mu nuamin
Nau bang kap ing Topa
Nong om loh ciang kei hawm lua ing
Nong ompihna ken ngai lua ing
Ka kha in ciiktui bangin
A lunggulh pen pen
A dangtak pen in Nong ompihna hi Topa
Nong om loh ciang kei keu lua ing
Kha Siangtho aw
Nong ompihna ngai ing


Bridge
Nong om loh ciang kei hawm luang ing
Nong om loh ciang kei keu lua ing
Nong om loh ciang kei hawm luang ing
Nong om loh ciang kei keu lua ing
Nong om loh ciang kei hawm luang ing
Nong om loh ciang kei keu lua ing
Nong ompihna kisam ing

Show more
0 Comments sort Sort By

Up next

Autoplay